Mediation Prague - Kristýna Holíková

Mediation Prague - Kristýna Holíková

Mediace Praha

Vyřešte svůj spor za pomoci zapsané mediátorky a zapsané rodinné mediátorky Kristýny Holíkové. Resolve your dispute with the help of a registered mediator and family mediator Kristyna Holikova. kristyna@mediace-praha.cz +420 608 046 699

Lost Password